12 mərtəbəli bina

1 Otaq

Sahə – 54.3 m2

Sahə – 54.6 m2

Sahə – 54.8 m2

2 Otaq

Sahə – 64.6 m2

Sahə – 64.9 m2

Sahə – 65.4 m2

Sahə – 68.7 m2

3 Otaq

Sahə – 89.7 m2

Sahə – 97.6 m2

14 mərtəbəli bina

1 Otaq

Sahə – 57.1 m2

2 Otaq

Sahə – 75.8 m2

Sahə – 79.9 m2

3 Otaq

Sahə – 106.6 m2

Sahə – 110.4 m2

Sahə – 116.7 m2