12 mərtəbəli bina

1 Otaq

Sahə – 54.3 m2

Sahə – 54.6 m2

Sahə – 54.8 m2

2 Otaq

Sahə – 64.6 m2

Sahə – 64.9 m2

Sahə – 65.4 m2

Sahə – 68.7 m2

3 Otaq

Sahə – 89 m2

Sahə – 97.6 m2

14 mərtəbəli bina

1 Otaq

Sahə – 56.8 m2

2 Otaq

Sahə – 75.5 m2

Sahə – 79.9 m2

3 Otaq

Sahə – 116.7 m2

Sahə – 111.2 m2

Sahə – 107.2 m2