12 mərtəbəli bina

1 Otaq

Sahə — 54.3 m2

Sahə — 54.6 m2

Sahə — 54.8 m2

2 Otaq

Sahə — 64.6 m2

Sahə — 64.9 m2

Sahə — 65.4 m2

Sahə — 68.7 m2

3 Otaq

Sahə — 89.7 m2

Sahə — 97.6 m2

14 mərtəbəli bina

14 mərtəbəli bina

1 Otaq

Sahə — 57.1 m2

2 Otaq

Sahə — 75.8 m2

Sahə — 79.9 m2

3 Otaq

Sahə — 106.6 m2

Sahə — 110.4 m2

Sahə — 116.7 m2